Janina Bodzak

Janina Bodzak

Janina Bodzak, ukochana ?ona Wies?awa Bodzaka zmar?a niespodziewanie w sobot? 22 maja 2021 roku w wieku 71 lat.

Urodzi?a si? w Wilamowie 19 czerwca 1949 roku a pózniej mieszka?a w Konstantynowie ?ódzkim gdzie wysz?a za m?? za Wies?awa 19 kwietnia 1969 roku i urodzi?a dwie córki Iwon? i Ewelin?. Janina wraz z ca?? rodzin? wyemigrowa?a z Polski do Calgary w 1983 roku. Najwi?ksz? mi?o?ci? Janiny by?a jej rodzina, a zw?aszcza jej ukochane wnuczki, dla których lubi?a gotowa?. Janina bardzo lubi?a muzyk?, ?piew, taniec oraz wycieczki i podró?e, jednak najbardziej kocha?a kwiaty. By?a ukochan? ?on?, mam? i babci? i b?dzie jej nam bardzo brakowa?o w naszym ?yciu. W g??bokim smutku i ?alu zostawi?a kochaj?cych: m??a Wies?awa, córki Iwon? i Ewelin?, zi?ciów Tadeusza i Roberta i wnuczki Amand?, Vaness?, Samanth? i Victori?.

                                                                                             Babciu, Zawsze B?dziesz W Sercach Naszych!

A Private Family Prayer Service will be held at COUNTRY HILLS CREMATORIUM & FUNERAL SERVICES, 11995 – 16 Street NE on Friday, May 28, 2021 at 3:00 pm.

Those wishing to pay their respects may do so at Country Hills Crematorium & Funeral Services between 4:00 pm and 5:00 pm.

Due to the pandemic protocol, a maximum of 10 people are allowed in the building at a time. Masks and social distancing are mandatory.

To view a live stream of Mrs. Bodzak’s Prayer Service please follow the link:  https://us02web.zoom.us/j/88140154739

Funeral Mass will be celebrated at OUR LADY QUEEN of PEACE (POLISH) CATHOLIC CHURCH, 2111 Uxbridge Dr. NW on Saturday, May 29, 2021 at 11:00 am.

Due to the pandemic protocol, a maximum of 20 people will be allowed to attend the Funeral Mass.

Condolences, memories and photos may be shared and viewed at https://www.countryhillscrematorium.ca/